Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ “ΗΛΙΟΥ”

Κατεβάστε και Διαβάστε «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ» ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ «ΗΛΙΟΥ»
ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ “ΗΛΙΟΥ”

ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ «ΗΛΙΟΥ» | «ΕΛΛΑΣ» | ΤΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ (3)
Hellas_A_Front
Οι τρείς πλήρεις τόμοι του λήμματος “Ελλάς” από το εξαιρετικά δυσεύρετο (επισήμως εξαντλημένο & πεισματικά μη ανατυπούμενοεπί δεκαετίες) Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου“ του Ιώαννη Δ. Πασσά – στην ύστερη “λευκή” 30τομη εκδοχή του.
Η υψηλής πιστότητας ψηφιοποιημένη φωτογραφική αναπαραγωγή του πρωτοτύπου σε μορφή .pdf αρχείου δίνει πλέον την ευχέρεια προσωπικής επαφής με το σημαντικό αυτό έργο χωρίς τους οικονομικούς (ελέω παλαιοβιβλιοπωλείων) και εργονομικούς περιορισμούς της ογκώδους απαρχαιωμένης έντυπης έκδοσης.
Ιδιαίτερη μέριμνα επιδείχθηκε ώστε η διαδικασία σάρωσης και επεξεργασίας να μην καταστήσει απαγορευτική την διακίνηση και χρήση του υλικού λόγω μεγέθους ή τεχνικών ιδιαιτεροτήτων από φορητές/υπερφορητές συσκευές ανάγνωσης (SmartPhones, Tablets κτλ) και μη ευρυζωνικά δίκτυα.
“Ελλάς” Τόμος Α’ | Σελίδες 657, Μέγεθος .pdf αρχείου 280 MB
“Ελλάς” Τόμος Β’ | Σελίδες 641, Μέγεθος .pdf αρχείου 291 MB
“Ελλάς” Τόμος Γ’ | Σελίδες 721, Μέγεθος .pdf αρχείου 209 MB

***
ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ “ΗΛΙΟΥ” | “ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ” | ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΣ (1)

Ο αυτοτελής τόμος “Το Αρχαίον Ελληνικόν Πνεύμα” από το εξαιρετικά δυσεύρετο (επισήμως εξαντλημένο & πεισματικά μη ανατυπούμενο επί δεκαετίες) Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου“ του Ιώαννη Δ. Πασσά – στην ύστερη “λευκή” 30τομη εκδοχή του.
Η υψηλής πιστότητας ψηφιοποιημένη φωτογραφική αναπαραγωγή του πρωτοτύπου σε μορφή .pdf αρχείου δίνει πλέον την ευχέρεια προσωπικής επαφής με το σημαντικό αυτό έργο χωρίς τους οικονομικούς (ελέω παλαιοβιβλιοπωλείων) και εργονομικούς περιορισμούς της ογκώδους απαρχαιωμένης έντυπης έκδοσης.
Ιδιαίτερη μέριμνα επιδείχθηκε ώστε η διαδικασία σάρωσης και επεξεργασίας να μην καταστήσει απαγορευτική την διακίνηση και χρήση του υλικού λόγω μεγέθους ή τεχνικών ιδιαιτεροτήτων από φορητές/υπερφορητές συσκευές ανάγνωσης (SmartPhones, Tablets κτλ) και μη ευρυζωνικά δίκτυα.
Το Αρχαίον Ελληνκόν Πνεύμα” | Σελίδες 706, Μέγεθος .pdf αρχείου 208 MB
***
ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ “ΗΛΙΟΥ” | “ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” | ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΣ (1)
Ο αυτοτελής τόμος “Λαοί Της Ανατολής” από το εξαιρετικά δυσεύρετο (επισήμως εξαντλημένο & πεισματικά μη ανατυπούμενο επί δεκαετίες) Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου“ του Ιώαννη Δ. Πασσά – στην ύστερη “λευκή” 30τομη εκδοχή του.
Η υψηλής πιστότητας ψηφιοποιημένη φωτογραφική αναπαραγωγή του πρωτοτύπου σε μορφή .pdf αρχείου δίνει πλέον την ευχέρεια προσωπικής επαφής με το σημαντικό αυτό έργο χωρίς τους οικονομικούς (ελέω παλαιοβιβλιοπωλείων) και εργονομικούς περιορισμούς της ογκώδους απαρχαιωμένης έντυπης έκδοσης.
Ιδιαίτερη μέριμνα επιδείχθηκε ώστε η διαδικασία σάρωσης και επεξεργασίας να μην καταστήσει απαγορευτική την διακίνηση και χρήση του υλικού λόγω μεγέθους ή τεχνικών ιδιαιτεροτήτων από φορητές/υπερφορητές συσκευές ανάγνωσης (SmartPhones, Tablets κτλ) και μη ευρυζωνικά δίκτυα.
“Λαοί Της Ανατολής” | Σελίδες 617, Μέγεθος .pdf αρχείου 361 MB
***
ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ “ΗΛΙΟΥ” | “ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ” | ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΣ (1)
Ο αυτοτελής τόμος “Το Σύμπαν” από το εξαιρετικά δυσεύρετο (επισήμως εξαντλημένο & πεισματικά μη ανατυπούμενο επί δεκαετίες) Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου“ του Ιώαννη Δ. Πασσά – στην ύστερη “λευκή” 30τομη εκδοχή του.
Η υψηλής πιστότητας ψηφιοποιημένη φωτογραφική αναπαραγωγή του πρωτοτύπου σε μορφή .pdf αρχείου δίνει πλέον την ευχέρεια προσωπικής επαφής με το σημαντικό αυτό έργο χωρίς τους οικονομικούς (ελέω παλαιοβιβλιοπωλείων) και εργονομικούς περιορισμούς της ογκώδους απαρχαιωμένης έντυπης έκδοσης.
Ιδιαίτερη μέριμνα επιδείχθηκε ώστε η διαδικασία σάρωσης και επεξεργασίας να μην καταστήσει απαγορευτική την διακίνηση και χρήση του υλικού λόγω μεγέθους ή τεχνικών ιδιαιτεροτήτων από φορητές/υπερφορητές συσκευές ανάγνωσης (SmartPhones, Tablets κτλ) και μη ευρυζωνικά δίκτυα.
“Το Σύμπαν” | Σελίδες 577, Μέγεθος .pdf αρχείου 307 MB
***
πηγή
Κατεβάστε και Διαβάστε «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ» ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ «ΗΛΙΟΥ»