Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ…


ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ…

Πριν από δύο βδομάδες περίπου θαυμάσαμε έναν ακόμα κληρονόμο γόνο του πολιτικού γίγνεσθαι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να επιδεικνύει με περισσή θρασύτητα τις περγαμηνές της εθελοδουλείας, ευρωδουλείας, φραγκοδουλείας και πάσης δουλείας που οφείλει να έχει ο οποιοσδήποτε «σοβαρός» πολιτικός στην Ελλάδα του σήμερα.
Υπενθύμησε στον Αλέξη Τσίπρα να μην ξεχάσει το Άρθρο 28 του Συντάγματος το οποίο δίνει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να εκχωρούμε μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας σε υπερεθνικούς θεσμούς.
ΑΡΘΡΟ 28 – ΕΝΑ ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
_______________________
**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων


Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ: DOWNLOAD PDF

Ολοι οι νόμοι που έχουν επιβληθεί έρχονται σε αντίθεση με ο,τι ορίζει το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι δεν ισχύουν γιατί είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ και παράνομοι. Με λίγα λόγια μας έχουν κοροϊδέψει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το οτι δεν ισχύουν οι νόμοι τους..κι ας εφαρμόζονται απο αυτούς. Εν ολίγοις το Σύνταγμα μας, μας προστατεύει. Ποιοι κάνουν λόγο για αναθεώρηση του Συνταγματος? και γιατί?


ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ…

Με πλειοψηφία 151 βουλευτών αλλάζουν τα σύνορα της χώρας.
Άρθρο: 27 Παράγραφος 1.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 27: (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
1. Kαμία μεταβολή στα όρια της Eπικράτειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 

Με πλειοψηφία 151 βουλευτών ξένα στρατεύματα εγκαθίσταται στη χώρα.
Άρθρο: 27 Παράγραφος 2.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 27: (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
2. Xωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεκτή στην Eλληνική Eπικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη ούτε μπορεί να διαμένει σ' αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή.

Με πλειοψηφία 180 βουλευτών εκχωρούνται συνταγματικές αρμοδιότητες
σε διεθνή όργανα.
Άρθρο: 28 Παράγραφος 2
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
_______________________
**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Με πλειοψηφία 180 βουλευτών γίνεται περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας.
Άρθρο: 28 Παράγραφος 3.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
_______________________
**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Απαγορεύεται πρόταση νόμων από τους πολίτες που δεν είναι Βουλευτές ή μέλη της κυβέρνησης.
Απαγορεύονται δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών.
Άρθρο: 73 Παράγραφος 1.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ - Bουλή > KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής
'Αρθρο 73: (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
1. Tο δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Bουλή και στην Kυβέρνηση.

Απαγορεύονται δημοψηφίσματα για νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί και αφορούν δημοσιονομικά θέματα.
Άρθρο: 44 Παράγραφος 2.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
'Αρθρο 44: (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
*2. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.
Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.
Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.


Μόνο η Βουλή αναθεωρεί το Σύνταγμα.
Άρθρο: 44 Παράγραφος 2.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
'Αρθρο 44: (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
*2. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.
Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.
Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.


Η αστυνομία μπορεί να απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.
Άρθρο: 110 Παράγραφος 2.

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος
'Αρθρο 110: (Αναθεώρηση του Συντάγματος)
2. H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Mε την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

Η Βουλή με πλειοψηφία 180 βουλευτών κηρύσσει κατάσταση πολιορκίας και αναστέλλει άρθρα του Συντάγματος που αφορούν ατομικά δικαιώματα.
Άρθρο 11. Παράγραφος 2.

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
'Αρθρο 11: (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)
2. Mόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Oι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.

Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει όπως θέλει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Άρθρο 48. Παράγραφοι 1,6.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
*'Αρθρο 48: (Κατάσταση πολιορκίας)
1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Bουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Eπικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Bουλής.
Mε την απόφαση της Bουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.
6. Oι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Bουλής λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1 απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. H Bουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση.


Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει όπως θέλει τον εκλογικό νόμο.
Άρθρο 22. Παράγραφος 5.

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
**'Αρθρο 22: (Προστασία της εργασίας)
5. Tο Kράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.
_______________________
Eρμηνευτική δήλωση: Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και του υποχρέου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της συνδρομής των μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει όπως θέλει το νόμισμα της χώρας.
Άρθρο 54 Παράγραφος 1.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ - Bουλή > KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής
'Αρθρο 54: (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
**1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η κυβέρνηση επιλέγει τους προέδρους και αντιπροέδρους του Συμβουλίου Επικρατείας, Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 80. Παράγραφος 2.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ - Bουλή > KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
'Αρθρο 80: (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)
2. Nόμος ορίζει τα σχετικά με την κοπή ή την έκδοση νομίσματος.
** Ερμηνευτική δήλωση: Η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28.

Η κυβέρνηση μπορεί να προσβάλλει τις προαγωγές,τοποθετήσεις,μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο: 90 Παράγραφος 5.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία > KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
'Αρθρο 90: (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
**5. Oι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών των διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.
Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ακόμη και αν ο δικαστικός λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας. O τυχόν υπολειπόμενος μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως νόμος ορίζει.


Μόνο η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη των Βουλευτών.
Άρθρο: 90 Παράγραφος 3.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία > KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
'Αρθρο 90: (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
**3. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί με την κρίση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Δικαίωμα προσφυγής έχει και ο δικαστικός λειτουργός στον οποίον αφορά η κρίση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων τρία έως έξι της παραγράφου 1. Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν μετά ψήφου και τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Άρθρο 61 Παράγραφος 2.
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ - Bουλή > KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
'Αρθρο 61: (Ανεύθυνο των βουλευτών)
2. O βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της Bουλής. Aρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Eφετείο. H άδεια θεωρείται ότι οριστικά δε δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου η έγκληση περιήλθε στον Πρόεδρο της Bουλής. Aν η Bουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη.
H παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο.


Μόνο η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη μελών της κυβέρνησης ή όσων στο παρελθόν διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης.
Άρθρο 62 Παράγραφος 1.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ - Bουλή > KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
'Αρθρο 62: (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Eπίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Bουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Bουλής.
H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Bουλής.
H τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Bουλής.
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.


Μόνο η Βουλή αποφασίζει για το ύψος των αποδοχών των Βουλευτών.
Άρθρο 86 Παράγραφος 1.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης
'Αρθρο 86: (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

Παρέχει ειδική προστασία στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στα κεφάλαια εξωτερικού που εισάγονται στη χώρα μας.
Άρθρο 63 Παράγραφοι 1,2.

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ - Bουλή > KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
'Αρθρο 63: (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
1. Oι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το Δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής.
2. Oι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής.


Δεν προβλέπεται καμία κύρωση σε Βουλευτές που ψήφισαν αντισυνταγματικούς νόμους.
Άρθρο 107 Παράγραφος 1.

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις
'Αρθρο 107: (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)
1. H πριν από την 21 Aπριλίου 1967 νομοθεσία με αυξημένη τυπική ισχύ για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ που είχε και εφαρμόζεται και στα κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής.
Tην ίδια ισχύ έχουν και οι διατάξεις των Kεφαλαίων A΄ έως και Δ΄ του τμήματος A΄ του νόμου 27/75 «περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Διαδώστε το!
Δείτε το Σύνταγμα της Ελλάδος στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων:

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Σύνταγμα του 1844 (τ.Α' 5/18.3.1844)
Σύνταγμα του 1864 (τ.Α' 48/17.11.1864)
Σύνταγμα του 1911 (τ.Α' 127/1.6.1911)
Σύνταγμα του 1927 (τ.Α' 107/3.6.1927)
Σύνταγμα του 1952 (τ.Α' 1/1.1.1952)
Σύνταγμα του 1975 (τ.Α' 111/9.6.1975)
Σύνταγμα του 1986 (τ.Α' 23/14.3.1986)
Σύνταγμα του 2001 (τ.Α' 85/18.4.2001)
Σύνταγμα του 2008 (τ.Α' 120/27.6.2008).

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
http://feronymos.wordpress.com/2012/11/29/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1/
https://olympia.gr/2012/11/30/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BF%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%84/
Διαδώστε το!

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .
Ολοι οι νόμοι που έχουν επιβληθεί έρχονται σε αντίθεση με ο,τι ορίζει το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι δεν ισχύουν γιατί είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ και παράνομοι. Με λίγα λόγια μας έχουν κοροϊδέψει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το οτι δεν ισχύουν οι νόμοι τους..κι ας εφαρμόζονται απο αυτούς. Εν ολίγοις το Σύνταγμα μας, μας προστατεύει. Ποιοι κάνουν λόγο για αναθεώρηση του Συνταγματος? και γιατί?
Σύνταγμα
Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων)

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις
TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος
'Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)
'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας
'Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
**'Αρθρο 5A - (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)
'Αρθρο 6 - (Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση)
'Αρθρο 7 - (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)
'Αρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)
'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)
**'Αρθρο 9A - (Προστασία προσωπικών δεδομένων)
'Αρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)
'Αρθρο 11 - (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)
**'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)
'Αρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)
'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
'Αρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)
'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
'Αρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)
'Αρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)
'Αρθρο 20 - (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)
'Αρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)
**'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)
'Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)
'Αρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)
'Αρθρο 25 - (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 26 - (Διάκριση των εξουσιών)
'Αρθρο 27 - (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
'Αρθρο 29 - (Πολιτικά κόμματα)
TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου
'Αρθρο 30 - (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)
**'Αρθρο 31 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 32 - (Εκλογή)
'Αρθρο 33 - (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)
'Αρθρο 34 - (Αναπλήρωση)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
'Αρθρο 35 - (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)
'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)
'Αρθρο 37 - (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)
'Αρθρο 38 - (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)
*'Αρθρο 39 - (Το άρθρο 39 καταργήθηκε)
'Αρθρο 40 - (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)
'Αρθρο 41 - (Διάλυση της Βουλής)
*'Αρθρο 42 - (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)
'Αρθρο 43 - (Έκδοση διαταγμάτων)
'Αρθρο 44 - (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
'Αρθρο 45 - (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)
'Αρθρο 46 - (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)
'Αρθρο 47 - (Χάρη και αμνηστία)
*'Αρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)
KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
'Αρθρο 49 - (Ευθύνη, κατηγορία, δίκη)
'Αρθρο 50 - (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)
TMHMA Γ΄ - Bουλή
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής
'Αρθρο 51 - (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
'Αρθρο 52 - (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
'Αρθρο 53 - (Βουλευτική Περίοδος)
'Αρθρο 54 - (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
'Αρθρο 55 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 56 - (Κωλύματα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 57 - (Ασυμβίβαστα έργα)
'Αρθρο 58 - (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
'Αρθρο 59 - (Όρκος)
'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
'Αρθρο 61 - (Ανεύθυνο των βουλευτών)
'Αρθρο 62 - (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
'Αρθρο 63 - (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής
'Αρθρο 64 - (Σύνοδος)
'Αρθρο 65 - (Κανονισμός, προεδρείο)
'Αρθρο 66 - (Συνεδριάσεις)
'Αρθρο 67 - (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)
'Αρθρο 68 - (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
'Αρθρο 69 - (Αναφορές)
'Αρθρο 70 - ('Ασκηση νομοθετικού Έργου)
'Αρθρο 71 - (Τμήμα διακοπής των εργασιών)
'Αρθρο 72 - (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επτροπών)
KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής
'Αρθρο 73 - (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
'Αρθρο 74 - (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
'Αρθρο 75 - (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)
'Αρθρο 76 - (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
'Αρθρο 77 - (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)
KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
'Αρθρο 78 - (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)
'Αρθρο 79 - (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
'Αρθρο 80 - (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)
TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης
'Αρθρο 81 - (Υπουργικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)
'Αρθρο 83 - (Υπουργοί & Υφυπουργοί)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης
'Αρθρο 84 - (Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης)
'Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)
'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)
TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
'Αρθρο 87 - (Ανεξαρτησία των δικαστών)
'Αρθρο 88 - (Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις)
'Αρθρο 89 - (Δικαστικά ασυμβίβαστα)
'Αρθρο 90 - (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 91 - (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 92 - (Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
'Αρθρο 93 - (Διακρίσεις των Δικαστήριων)
'Αρθρο 94 - (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)
'Αρθρο 95 - (Συμβούλιο της Επικρατείας)
'Αρθρο 96 - (Ποινική δικαιοσύνη)
'Αρθρο 97 - (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)
'Αρθρο 98 - (Ελεγκτικό Συνέδριο)
'Αρθρο 99 - (Αγωγές κακοδικίας)
'Αρθρο 100 - (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
**'Αρθρο 100Α - (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)
TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης
'Αρθρο 101 - (Διοικητική αποκέντρωση)
'Αρθρο 101Α - (Ανεξάρτητες αρχές)
**'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
'Αρθρο 103 - (Δημόσιοι υπάλληλοι)
'Αρθρο 104 - (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους
'Αρθρο 105 - (Καθεστώς του Αγίου Όρους)
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις
'Αρθρο 106 - (Κράτος και εθνική οικονομία)
'Αρθρο 107 - (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)
'Αρθρο 108 - (Απόδημος ελληνισμός)
'Αρθρο 109 - Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων)
TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος
'Αρθρο 110 - (Αναθεώρηση του Συντάγματος)
TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις
'Αρθρο 111 - (Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσματα)
'Αρθρο 112 - (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)
'Αρθρο 113 - (Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής)
'Αρθρο 114 - (Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)
** *** 'Αρθρο 115 - (Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)
'Αρθρο 116 - (Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών)
'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)
'Αρθρο 118 - (Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί)
'Αρθρο 119 - (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74)
TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)


1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»


Αθήνα, 2008

O ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Αγαπητοί Ελληνίδες, Έλληνες, Συμπατριώτες. Σας δημοσιοποιούμε το
ψήφισμα (επιστολή) που θα καταθέσουμε στην βουλή τον Ελλήνων οι
Έλληνες πολίτες.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο Ελληνικός Λαός βάσει του άρθρου 120 παρ. 4 Σ
ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Κατάργηση Μνημονίων και Μνημονιακὠν Νόμων με τον ίδιο τρόπο που
ψηφίστηκαν.
2. Αποπληρωμή του δημοσίου χρέους με ρήτρα ανάπτυξης με τον ίδιο τρόπο
που έγινε στην Σύνοδο του Λονδίνου το 1953.
3. Δημιουργία Ελληνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Καταγραφή των Γερμανικών χρεών στον επόμενο Προϋπολογισμό της
Ελλάδος.


Αυτό είναι μία κίνηση με βάση το σύνταγμα τον Ελλήνων ενάντια σε όλες τίς πιέσεις, ενάντια του κυρίαρχου Ελληνικού λαού, τής κυριαρχίας τής Ελλάδος και τής καταπάτησης του συντάγματος. Για το αμέσως επόμενο βήμα αυτής τής κίνησης και την ακριβή ημερομηνία κατάθεσης τού ψηφίσματος στην βουλή τον Ελλήνων θα σάς ενημερώσουμε ραδιοφωνικός, και γραπτώς, καθώς επίσης και προφορικά σε συναντήσεις με ομάδες Ελλήνων.