Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

«ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»


«ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Τὰ ἒθνη δὲν ὑπόκεινται σε κρατικὰ ἢ διεθνὴ νομικὰ πλαίσια.
Τὰ ἒθνη εἶναι Κυρίαρχα καὶ νομικῶς αὐτόνομα καὶ αὐτοδιάθετα.
Τὰ ἒθνη ἒχουν Κυριαρχία εδαφῶν καὶ δὲν ἒχουν ἰκανὀτητα ἀπεμπόλησης τῆς Κυριαρχίας των.


Τὰ κόμματα, καὶ τὰ δόγματα, δὲν ἒχουν νομικὴ αὐτονομία, οὐδὲ κυριαρχία, μιὰς καὶ μόνο ἒθνη μέσω γεννετικοῦ κληρονομικοῦ δικαίου (Δίκαιον τῆς Γῆς ἢ Ἀναγκαστικὸν Δίκαιον ἢ Δίκαιον τῶν Ἐθνῶν).Το αναγκαστικὸν δίκαιον εἶναι αὐτὸ ποὺ κάθε συμβολαιογράφος και ληξίαρχος ἐπιτηδεύεται.

Ἂρα γιὰ νὰ ἐνεργήσεις τὰ περὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Δικαίου θέματα, τὸ νομικὸν πλαίσιον ἀρμόδιον γιὰ τὰ τοῦ Ἒθνους, εἶναι τὸ Ἀναγκαστικὸν Δίκαιον.

Οὖ δύναται τὸ ὃποιον κόμμα ἢ δόγμα νὰ ἐνεργήσει ὑπὲρ τῶν τοῦ Ἒθνους δίκαια καὶ κυριαρχικὰ Δίκαια, ὃσο μέγαν ἢ ἐλάχιστον ἀριθμητικῶς ἐστὶν.
To dikaion tōn ethnōn ē archai tu physiku nomu … books.google.gr 1831 ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
«ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ :”Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση είς την ακαρδίαν μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό, ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης”


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ… «ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ
================
Γενικές αρχές τού δικαίου των Έθνων
1.Τι είναι έθνος ή Πολιτεία
Έθνη ή Πολιτείς είναι σώματα πολιτικά ή Κοινότητες ανθρώπων. οι οποίοι συνέρχονται σε ΈΝΑ για να φροντήσουν με τις ενωμένεσ δυνάμεις τους ,την σωτηρια και τις ωφέλειες τους (ΟΛΩΝ ΤΙΣ ΟΦΕΛΕΙΕΣ)

2.Το έθνος είναι πρόσωπο ΗΘΙΚΟ

Μια τέτοια κοινωνία έχει κοινά συμφέροντα και υποχρεώσεις. Βουλεύται και αποφασίζει από κοινού.
Είναι λοιπόν πρόσωπο (εννοεί νομικό) ΗΘΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ και έχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

4. ΠΩΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ Ή ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΕΣ

5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ

6. Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

7. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ονομάζομεν αναγκαίον δίκαιον των εθνών εκείνο , το οποίον συνίσταται εις την προσαρμογήν του φυσικού δικαίου εις τα έθνη. Είναι αναγκαίων , διότι υα έθνη υποχρεούνται απολύτος να το φυλάττωσι. Περιέχει δε τα παραγγέλματα του φυσικού νόμου προς τασ πολιυείας υας οποίας δεν υποχρεοί ολιγώτερον απο τους μερικούς . δια τον ήδη προεκτεθέντα λόγον . ότι αι πολιτείαι σύγκεινται εξ ανθρώπων . καο ότι ο φυσικός νόμος υποχρέοι τους ανθρώπους οπωσδήποτε ενεργούντες .. Ο Γρότιος και οι οπαδοί του καλούσι τούτο το δίκαιον εσωτερικόν δίκαιον των εθνών ως υποχρεούν την συνεύδησίν των .Άλλοι το ονομάζουσι φυσικόν δίκαιον των εθνών .

8 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ !!!

9. ΤΑ ΕΘΝΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΕΚΦΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 'Η ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ))

10. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

.12. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

13. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14. ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ

15. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
2ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

17 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΟΥΣ

18. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

19.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

21. Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ....Π.Α.Ρ.Α.Β.Ι.Α.Σ.Ε.Ω.Ν....ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

23. Ο Κ.Α.Ν.Ο.Ν.Α.Σ... ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

24. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

25. ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤ .. Ε.Θ.Ο.Σ.

26. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΟΥ

28. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΔίκαιο των εθνών στην καθαρεύουσα και στην δημοτική Ορισμός
Ονομάζομεν αναγκαίον δίκαιον των εθνών εκείνο το οποίον συνίσταται εις την προσαρμογήν του φυσικού δικαίου εις τα έθνη.
Είναι αναγκαίων,διότι tα έθνη υποχρεούνται απολύτος να το φυλάττωσι.
Περιέχει δε τα παραγγέλματα του φυσικού νόμου προς τας πολιτείας τας οποίας δεν υποχρεοί ολιγώτερον απο τους μερικούς, διά τον ήδη προεκτεθέντα λόγον ότι αι πολιτείαι σύγκεινται εξ ανθρώπων καί ότι ο φυσικός νόμος υποχρεοί τους ανθρώπους οπωσδήποτε ενεργούντες. Ο Γρότιος και οι οπαδοί του καλούσι τούτο το δίκαιον εσωτερικόν δίκαιον των εθνών ώς υποχρεούν την συνείδησίν των
....Άλλοι το ονομάζουσι φυσικόν δίκαιον των εθνών .

Ονομάζουμε δίκαιο των εθνών εκείνο το δίκαιο το οποίο συνιστά στα έθνη ,να προσαρμοστούν στο φυσικό δίκαιο .
Είναι αναγκαστικό γιατί τα έθνη είναι υποχρεωμένα απολύτως να το φυλάνε.
περιέχει τα παραγγέλματα του φυσικού νόμου προς τις πολιτείες τις οποίες τις υποχρεώνει όσο και τους ανθρώπους επειδή οι πολιτείες αποτελούνται από ανθρώπους και ο φυσικός νόμος υποχρεώνει τους ανθρώπους να ενεργούν ,
Ο Γρότιος και οι υποστηρικτές του αποκαλούσε αυτό το δίκαιο,εσωτερικό δίκαιο των εθνών που είναι υποχρεωτική συνείδηση των εθνών .
Άλλοι το ονομάζουν φυσικό δίκαιο

https://books.google.gr/books?id=ATM-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=To+dikaion+t%C5%8Dn+ethn%C5%8Dn+%C4%93+archai+tu+physiku+nomu&hl=el&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMI3KrM9dqoxwIVh7cUCh1fYgT4#v=onepage&q=To%20dikaion%20t%C5%8Dn%20ethn%C5%8Dn%20%C4%93%20archai%20tu%20physiku%20nomu&f=false
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26252
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/ohe.html