Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΕλεΦθερες Καλημέρες 15/4/2016 ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ/ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ/ΑΡΒΕΛΕΡ


ΕλεΦθερες Καλημέρες 15/4/2016 ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ/ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ/ΑΡΒΕΛΕΡΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΒΕΛΕΡ