Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Projects & Operations GREECE


http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR

http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΟ 1980;;; ΕΝΩ ΣΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;; ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ!!!
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm&countrycode_exact=TR
World Bank History
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20053333~menuPK:63762~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html
World Bank Group Historical Chronology: 1944-1949
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html
World Bank Group Historical Chronology Produced by the World Bank Group Archives
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR

http://maps.worldbank.org/maps/http://maps.worldbank.org/maps/
http://www.worldbank.org/projects/country?lang=en&page=
http://www.worldbank.org/projects/search?http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008434
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008430
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008432
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008423
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008418
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008428
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008424
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008425
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008426
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P127776
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008427
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008431
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008422
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008433
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P143043
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008420
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P147101
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008421
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008419
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008429