Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Greece and the World Bank-Greece OverviewGreece and the World Bank-Greece Overview


HTTP://WEB.WORLDBANK.ORG/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/EXTEDS21/0,,CONTENTMDK:21860264~MENUPK:394284~PAGEPK:64099144~PIPK:64099061~THESITEPK:394278,00.HTML
ΕΔΩ

Το ενημερωτικό δελτίο έχει στόχο να πληροφορήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις για τις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ), να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στους ΔιεθνείςΔιαγωνισμούς που προκύπτουν από χρηματοδοτήσεις της ΠΤ και να αυξήσει την Ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Διεθνή Αναπτυξιακή αγορά. Στα δεξιά της ιστοσελίδας είναι οι ενότητες που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας της ΠΤ ως προς τις διαδικασίες προμηθειών (έργων, αγαθών και συμβουλευτικών υπηρεσιών), αναλύουν τον κύκλο του έργου και το είδος των ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν για τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων για την παρακολούθηση της πορείας των έργων από την αρχική σύλληψη ως και την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ

Στις παραπάνω ενότητες, παρατίθενται οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση έγκρισης. Οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι οργανωμένες σύμφωνα με το τελευταίο δίμηνο και κλάδο. Στον κάθε κλάδο θα βρείτε αναλυτικό κατάλογο των έργων στο στάδιο της ωρίμανσης (pipeline), καθώς και τα έργα που έχουν εγκριθεί, με αναφορά σε συγκεκριμένες τομεακές στρατηγικές της ΠΤ. Επιπλέον, κάτω δεξιά της ιστοσελίδας η ενότητα, Τελευταίες Πληροφορίες, περιέχει επίκαιρες πληροφορίες και άρθρα σχετικά με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Για τακτική ενημέρωση ως προς τα νέα έργα και δραστηριότητες της Παγκόσμιας Τράπεζας στείλτε την παρακάτω φόρμα
συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας:

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας

 Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC)

Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA)

Παγκόσμια Τράπεζα:Κύκλος του Έργου

Παγκόσμια Τράπεζα:Tρόπος Συμμετοχής
GREECE OVERVIEW
Kostas Hatzidakis, Minister of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks, represents Greece on the World Bank Board of Governors, the Bank’s senior decision-making body. The Governors, usually ministers of finance or development, meet twice a year. They have the power to admit and suspend members of the World Bank Group, increase or decrease the authorized capital stock, determine the distribution of the net income of the Bank, and decide on the World Bank Group’s overall strategic direction. Panagiotis Mitarachi, Deputy Minister, Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks, serves as Alternate Governor.
World Bank Executive Director
The Governor delegates responsibility for overseeing the day-to-day business of Greece’s interests at the Bank to the executive Director (ED) for Greece. EDs reside in Washington and normally meet twice a week to decide on borrowing and financial questions, projects, and policies that impact World Bank Group general operations. Greece's Executive Director also represents Albania, Italy, Portugal, San Marino, Timor-Leste, and Malta. Piero Cipollone (Italy) is the current ED representing Greece on the 25-member World Bank Board of Executive Directors, and Nuno Mota Pinto (Portugal) is the Alternate Executive Director.
Shares and Voting Power
The World Bank Group has a weighted system of voting. All members of the Bank receive votes consisting of share votes (one vote for each share of the Bank's capital stock held by the member) plus basic votes (calculated so that the sum of all basic votes is equal to 5.55% of the sum of basic votes and share votes for all members). The voting power distribution differs from agency to agency within the World Bank Group.
Greece holds 0.09% of shares in the International Bank for Reconstruction and Development, with 0.11% of the voting power. It has 0.23% of the voting power in the International Development Association, the World Bank’s fund for the poorest countries. It holds 0.29% of the shares and 0.30% of the voting power in the International Finance Corporation, the Bank’s private sector arm. And it has 0.28% of the shares and 0.33% of the voting power in the Multilateral Investment Guarantee Agency.
The Executive Director representing Greece, Albania, Italy, Portugal, San Marino, and Timor-Leste has a 3.11% voting share on the IBRD board, a 3.34% voting share on theInternational Development Association board (with the exception of Malta and San Marino), a 4.13% share on theInternational Finance Corporation board (with the exception of San Marino), and a 3.59 % share on theMultilateral Investment Guarantee Agency board (with the exception of San Marino).
For the latest voting status, please visit the Voting Powers page.
For information on Greece’s aid flows as a donor, please visit the Aid Flows Greece donor page.
Last Updated: August 28, 2013
Greece and the World Bank
Greece became a member of the International Bank for Reconstruction and Development in December 1945. It was among the first countries to get a loan to help rebuild the economy after the war. Today, Greece is a member of the five institutionsthat form the World Bank Group. The World Bank Group finances projects, designs policies and delivers programs to end poverty in the developing world.
http://www.worldbank.org/en/country/greece/overview#3


World Bank Governor
Each member country of the World Bank Group is represented on the Board of Governors, the senior decision-making body, which meets twice a year during the Spring and Annual Meetings. Generally, the Governors are government ministers, such as Ministers of Finance or Ministers of Development, who have specific power to admit and suspend members of the World Bank Group, to increase or decrease the authorized capital stock, to determine the distribution of the net income of the Bank, and to decide on the World Bank Group’s overall strategic direction, among others. Greece representatives on the Board of Governors are:
Governor: H.E. Kostas Hatzidakis, Minister of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks
Alternate Governor: Mr. Panagiotis Mitarachi, Deputy Minister, Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks
World Bank Executive Director
The responsibility for overseeing the day-to-day business of the institutions is delegated to a Board of 25 Executive Directors(EDs). The EDs are appointed by the five largest shareholders (in alphabetical order, France, Germany, Japan, the United Kingdom and the United States) and 19 others who are elected by groups of countries to represent their interests. The EDs reside in Washington and meet regularly throughout the year (normally at least twice a week) to review and act on lending operations, new policy directions, and financial matters. Greece representation to the Boards of IBRD, IFC and MIGA is shared with Albania, Italy, Portugal, San Marino, Timor-Leste, and, with the exception of the IDA’s Board, also with Malta.
Executive Director: Mr. Piero Cipollone (of Italy)
Alternate Executive Director: Mr. Nuno Mota Pinto (of Portugal)
Adviser to the Executive Director: Mr. Georgios Politakis
Office of the Executive Director for Greece
Email: eds2@worldbank.org
The Greece Country Desk
The daily relations between the Greek government and the World Bank is ensured through an External Relations office based in Rome and the Office of the Vice President for the World Bank's Europe and Central Asia Department (ECA)
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/WBEUROPEEXTN/GREECEEXTN/0,,contentMDK:22325633~hlPK:478802~menuPK:491754~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:391212,00.html

World Bank Group Historical Chronology
World Bank History


http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf
World Bank History
Produced by the World Bank Group Archives
World Bank Group Historical Chronology GREECE
1944 July 1 – 22 Bretton Woods Conference The Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Monetary Fund were drawn up and adopted at Bretton Woods, New Hampshire, in a conference of 44 governments. The governments represented were: Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, India, Iran, Iraq, Liberia, Luxembourg, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, South Africa, USSR, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. “Representatives of the 44 United and Associated Nations met at the Mount Washington Hotel on July 1. Theoretically they were expected; actually, there appeared to be some doubt. Some of the faucets produced clear water, but not all of the time, a failing for which the free Coca-Cola dispensers on the veranda did not fully compensate. Interior partitions were missing in some of the conference rooms, and although stenographic desks and “appropriate chairs” were furnished as advertised in the pre-conference information bulletin, there was a dearth of appropriate occupants—until a member of the U. S. delegation produced a supply from Washington government agencies. “Many already or subsequently to become well-known names were on the roster of delegates and there were many distinguished faces—including that of a gentleman who, having been swept up into an evening discussion in the delegate’s suite, listened intently, said little, and, when asked to which delegation he belonged, replied, “None. I am the Arthur Murray instructor.” Despite the initial confusion, a prodigious amount of work was done during the three weeks of the conference. Many persons were assigned to both the Bank and Fund committees, which met round the clock, and in addition to committee meetings, there were plenary sessions, where microphones were whisked from speaker to speaker by Boy Scouts, Cub-size.“This expenditure of energy and effort was concentrated not upon the Bank but upon the Fund. This was foreshadowed by the conference invitation, which described the objective as the formulation of definite proposals for an international monetary fund and “possibly” for a bank. Many major issues common to the two proposals were in fact settled in connection with the Fund Articles: capital participations, representation of the Board and voting power, for instance. Indeed, the drafting committee for the Bank Articles took large chunks of the Fund text as a model and adapted them, although occasionally adaptation became adoption. “International concern over the competing currency devaluations and inflationary tendencies that characterized the interwar years and the fear of a post-war economic depression had been the genesis of the conference and the Fund proposal. The Bank, on the other hand, was conceived of primarily as an instrument through which the physical assets of the post-war world might be rebuilt. Development financing was envisaged as an activity in which the Bank would ultimately but not immediately engage. It was the Latin American countries which were principally responsible for the emphasis on development; not being themselves in need of reconstruction, they suggested a requirement that equal amounts be expended for the two objectives, although this suggestion was modified when it was realized that it might in practice have the unintended effect of holding development expenditure down to the level of lending for reconstruction.“In fact, the requirements of reconstruction proved to be very different from what had been envisaged at Bretton Woods, calling for extensive and prolonged U.S. aid in the form of grants, and this in turn helped the Bank to expand its activities in the field of development much sooner and much more fully than had been anticipated. In other respects as well, the actual operations of the Bank differ considerably from those assumed at the Conference. Fortunately, the Articles of Agreement are sufficiently flexible (a more polite word than “vague”) to permit the Bank to perform its task despite changed circumstances.” Bretton Woods Recalled, by Shirley Boskey in International Bank Notes, June 1956.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1945 December 27 First signatories of the IBRD Articles of Agreement
On December 27, 1945. representatives of the first countries to sign the IBRD Articles of Agreement met in Washington, D.C. : Belgium, Bolivia, Canada, China, Czechoslovakia, Egypt, Ethiopia, France,Greece, Honduras, Iceland, India, Iraq, Luxembourg, Netherlands, Norway, Philippines, South Africa, United Kingdom, United States, Yugoslavia. The Articles became effective on December 31, 1945 upon signature by twenty-eight governments.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1957 February 25 Death of Kyriakos Varvaressos Announced Announcement made of the death of Kyriakos Varvaressos, one of the first Executive Directors of the Bank (representing Greece). Varvaressos took an active part in the preparatory work and discussions for the establishment of the Fund and Bank, and represented his country at the Bretton Woods Conference. He later served in the Economic Department and as Economic Adviser on the Economic Staff from 1948.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035658~menuPK:56315~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1957 September 26 IFC Articles of Agreement Signed by Greece IFC Articles of Agreement signed by Greece, becoming the 53rd member of IFC.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035658~menuPK:56315~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1962 January 9 IDA Articles of Agreement Signed by Greece IDA Articles of Agreement signed by Greece, becoming the 57th member of IDA.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,print:Y~isCURL:Y~contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1968 March 18 First Funding for Greece First funding for Greece: Loan 0530 – National Investment Bank for Industrial Development. The loan was used to assist in the financing of the foreign exchange cost of investments by beneficiary enterprises.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html