Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ…
1961 December 21 IBRD Articles of Agreement Signed by Cyprus IBRD Articles of Agreement signed by Cyprus, becoming the 74th member of the Bank.

Cyprus signs the IBRD Articles of Agreement, 1961
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/archive/pdf/ar1962.pdf


http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf

World Bank Group Historical Chronology CYPRUS
1961 December 21 IBRD Articles of Agreement Signed by Cyprus IBRD Articles of Agreement signed by Cyprus,becoming
the 74th member of the Bank.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1962 March 2 IFC and IDA Articles of Agreement Signed by Cyprus IFC and IDA Articles of Agreement signed by Cyprus, becoming the 61st member of IFC and the 58th member of IDA.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1963 April 17 First Funding for Cyprus
First funding for Cyprus: Loan 0335 – Power Project. The project financed the construction of a new 60-000 kilowatt extensions and reinforcements of the transmission and thermal power station at Moni on the southern coast, and distribution systems.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1966 December 25 Cyprus Joins ICSID Cyprus becomes the 23rd member of ICSID.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html