Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΤΣ 65 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ...

ΕΔΩ ΕΔΩ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΤΣ 65 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ...
ΦΕΚ 315 ΠΟΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ;
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΨΕΜΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!
http://www.scribd.com/fullscreen/223289368?access_key=key-z9ftpvfdcxaha2leoem&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll

http://www.scribd.com/fullscreen/223289368?access_key=key-z9ftpvfdcxaha2leoem&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf
World Bank Group Historical Chronology
World Bank History
Produced by the World Bank Group Archives
World Bank Group Historical Chronology GREECE
1944 July 1 – 22 Bretton Woods Conference The Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Monetary Fund were drawn up and adopted at Bretton Woods, New Hampshire, in a conference of 44 governments. The governments represented were: Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France,Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, India, Iran, Iraq, Liberia, Luxembourg, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, South Africa, USSR, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. “Representatives of the 44 United and Associated Nations met at the Mount Washington Hotel on July 1. Theoretically they were expected; actually, there appeared to be some doubt. Some of the faucets produced clear water, but not all of the time, a failing for which the free Coca-Cola dispensers on the veranda did not fully compensate. Interior partitions were missing in some of the conference rooms, and although stenographic desks and “appropriate chairs” were furnished as advertised in the pre-conference information bulletin, there was a dearth of appropriate occupants—until a member of the U. S. delegation produced a supply from Washington government agencies. “Many already or subsequently to become well-known names were on the roster of delegates and there were many distinguished faces—including that of a gentleman who, having been swept up into an evening discussion in the delegate’s suite, listened intently, said little, and, when asked to which delegation he belonged, replied, “None. I am the Arthur Murray instructor.” Despite the initial confusion, a prodigious amount of work was done during the three weeks of the conference. Many persons were assigned to both the Bank and Fund committees, which met round the clock, and in addition to committee meetings, there were plenary sessions, where microphones were whisked from speaker to speaker by Boy Scouts, Cub-size.“This expenditure of energy and effort was concentrated not upon the Bank but upon the Fund. This was foreshadowed by the conference invitation, which described the objective as the formulation of definite proposals for an international monetary fund and “possibly” for a bank. Many major issues common to the two proposals were in fact settled in connection with the Fund Articles: capital participations, representation of the Board and voting power, for instance. Indeed, the drafting committee for the Bank Articles took large chunks of the Fund text as a model and adapted them, although occasionally adaptation became adoption. “International concern over the competing currency devaluations and inflationary tendencies that characterized the interwar years and the fear of a post-war economic depression had been the genesis of the conference and the Fund proposal. The Bank, on the other hand, was conceived of primarily as an instrument through which the physical assets of the post-war world might be rebuilt. Development financing was envisaged as an activity in which the Bank would ultimately but not immediately engage. It was the Latin American countries which were principally responsible for the emphasis on development; not being themselves in need of reconstruction, they suggested a requirement that equal amounts be expended for the two objectives, although this suggestion was modified when it was realized that it might in practice have the unintended effect of holding development expenditure down to the level of lending for reconstruction.“In fact, the requirements of reconstruction proved to be very different from what had been envisaged at Bretton Woods, calling for extensive and prolonged U.S. aid in the form of grants, and this in turn helped the Bank to expand its activities in the field of development much sooner and much more fully than had been anticipated. In other respects as well, the actual operations of the Bank differ considerably from those assumed at the Conference. Fortunately, the Articles of Agreement are sufficiently flexible (a more polite word than “vague”) to permit the Bank to perform its task despite changed circumstances.” Bretton Woods Recalled, by Shirley Boskey in International Bank Notes, June 1956.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1945 December 27 First signatories of the IBRD Articles of Agreement On December 27, 1945. representatives of the first countries to sign the IBRD Articles of Agreement met in Washington, D.C. : Belgium, Bolivia, Canada, China, Czechoslovakia, Egypt, Ethiopia, France,Greece, Honduras, Iceland, India, Iraq, Luxembourg, Netherlands, Norway, Philippines, South Africa, United Kingdom, United States, Yugoslavia. The Articles became effective on December 31, 1945 upon signature by twenty-eight governments.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1957 February 25 Death of Kyriakos Varvaressos Announced Announcement made of the death of Kyriakos Varvaressos, one of the first Executive Directors of the Bank (representing Greece). Varvaressos took an active part in the preparatory work and discussions for the establishment of the Fund and Bank, and represented his country at the Bretton Woods Conference. He later served in the Economic Department and as Economic Adviser on the Economic Staff from 1948.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035658~menuPK:56315~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1957 September 26 IFC Articles of Agreement Signed by Greece IFC Articles of Agreement signed by Greece, becoming the 53rd member of IFC.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035658~menuPK:56315~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1962 January 9 IDA Articles of Agreement Signed by Greece IDA Articles of Agreement signed by Greece, becoming the 57th member of IDA.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,print:Y~isCURL:Y~contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1968 March 18 First Funding for Greece First funding for Greece: Loan 0530 – National Investment Bank for Industrial Development. The loan was used to assist in the financing of the foreign exchange cost of investments by beneficiary enterprises.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html
BRETTON WOODS AGREEMENTS
A BIBLIOGRAPHY
APRIL 1943 - DECEMBER 1945
http://www.centerforfinancialstability.org/bw/Fed_bibliography.pdf
http://www.centerforfinancialstability.org/brettonwoods_docs.php
http://www.centerforfinancialstability.org/bw/Fed_bibliography.pdf
Bretton Woods Monetary Conference, July 1-22, 1944

In July 1944, representatives from 44 nations met at the Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire for the United Nations Monetary and Financial Conference. The United States government selected the Mount Washington Hotel as the site of the now famous Bretton Woods Conference for various reasons: its remoteness offered seclusion from outside interference; the White Mountains scenery was spectacular; and war-time security was more easily managed. The Mount Washington Hotel was closed for business in 1930 and completely refurbished before the conference.
Historic plaque with the inscription commemorating the Bretton Woods Conference, July 1-22, 1944
The U.S. Secretary of the Treasury, Henry Morgenthau, Jr., addresses the delegates to the Conference, July 8, 1944
“…a prodigious amount of work was done during the three weeks of the Conference. Many persons were assigned to both Bank and Fund committees, which met around the clock, and in addition to committee meetings, there were plenary sessions, where microphones were whisked from speaker to speaker by Boy Scouts…” recalls Shirley Boskey (International Bank Notes, July 1956)
Delegates in front of the Mount Washington Hotel, July 2, 1944
An informal gathering of the attendees of the Conference, July 1944
More than a year later, representatives of 28 nations gathered at the State Department in Washington, D.C. to sign the Bretton Woods Monetary Agreements preliminary agreed upon at the Bretton Woods Conference.
Articles of Agreement of the International Monetary Fund and IBRD, July 1944
"Bretton Woods Recalled" by Shirley Boskey, International Bank Notes, July 1957
Fred Vinson, the U.S. Secretary of the Treasury, said at the time of the formal signing of the Bretton Woods Agreements: “History is being written today as we execute these documents and breathe the breath of life into the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development. We can be thankful that the history we are now writing is not another chapter in the almost endless chronicle of war and strife. Ours is a mission of peace – not just lip service to the ideals of peace – but action, concrete action, designed to establish the economic foundations of peace on the bed rock of genuine international cooperation.
"If these two great international institutions are to achieve the mission which the world has so hopefully entrusted to their care, it will require the wholehearted and concerted cooperation of each of the member countries and their people" (Treasury Department, Press Release, December 27, 1945)
Lord Keynes addressing the Conference meeting, July 1944
U.S. Acting Secretary of State Dean Acheson addresses representatives of 28 nations gathered to sign the Bretton Woods Monetary Agreement, December 27, 1945
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/Bretton_Woods_Recalled.pdf
Bretton Woods 60th Anniversary Virtual Exhibition
Articles of Agreement
Previously Featured Documents/Photos
This feature is produced by the World Bank Group Archives to highlight the World Bank's contributions to development.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ!!!!!!!!!!!!!ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ BRETTON WOODS!!!!!!!!!!!!!!οι κυβερνησεις της ελλαδας παντα γνωριζαν απο τον Β΄ΠΠ την υπαρξη του καταπιστευματος αφου αυτοι το υπεγραψαν.
Όταν έγινε η διεθνής διάσκεψη στο BRETTON WOODS για τα οικονομικά θέματα, εκπρόσωπος της Ελλάδος ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Ιωάννης Σοφιανόπουλος, (μαζί με τον Κυριάκο Βαρβαρέσο).
Euro Timeline From Bretton Woods Agreement in 1944 to EU ‘Fiscal Compact’
http://www.britishpathe.com/video/bretton-woods-money-pact-signed
Bretton Woods system
Historic Documents and Memorabilia
July 1, 1944 Bretton Woods Conference
Source: United Nations
Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην διάσκεψη στο Bretton Woods
http://agp.archeio.gr/
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ………ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ;;;….ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ;;;http://agp.archeio.gr/media.php?id=68&page=history&lang=gr ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ http://fraser.stlouisfed.org/docs/publications/books/1948_state_bwood_v1.pdf ….ΣΕΛΙΔΑ 299…..http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR
World Bank History
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20053333~menuPK:63762~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html
World Bank Group Historical Chronology: 1944-1949
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html
World Bank Group Historical Chronology Produced by the World Bank Group Archives
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR


http://maps.worldbank.org/maps/
http://www.worldbank.org/projects/country?lang=en&page=
http://www.worldbank.org/projects/search?


http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=
Project P008434 (6)P008430 (6)P008432 (6)P008423 (6)P008418 (5)
P008428 (5)P008424 (5)P008425 (5)P008426 (5)P127776 (5)P008427 (5)P008431 (5)P008422 (5)P008433 (5)P143043 (5)P008420 (4)P147101 (4)P008421 (4)P008419 (3)P008429 (3)

http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008434
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008430
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008432
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008423
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008418
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008428
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008424
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008425
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008426
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P127776
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008427
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008431
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008422
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008433
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P143043
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008420
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P147101
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008421
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008419
http://search.worldbank.org/all?qterm=GREECE&title=&filetype=&_Top/project=P008429