Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Καταργήθηκε το Σύνταγμα της Ελλάδος στις 21.7.2010 με το πρώτο Μνημόνιο του ΓΑΠ

Ευχαριστούμε τον Κύριο Αντώνη Μωυσίδης (Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας), που μίλισε σε εκπομπή της ΕΡΤ (13.2.2016), με ειλικρίνειά για την Ευρωπαική Ένωση και τα προβλήματα των Ελλήνων Αγροτών.

Με την Υπογραφή του πρώτου Μνημονίου από τον Γ. Παπανδρέου (ΓΑΠ) στις 21.7.2010, η Ελλάδα παρέδωσε τελείως την κυριότητα της στην Ευρώπη, στους Δανηστές,

στους Κατακτητές, και τέλος στην εταιρεία την Germany GmbH.

Βίντεο: Δρ Εμμ. Λαμπράκης για κατάργηση του ελληνικού Συντάγματος
https://www.youtube.com/watch?v=UWw8d...