Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΦΠΑ, ένας άδικος φόρος που πληρώνουμε καθημερινά!

Ολα ξεκίνησαν το 1957, όταν προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία εναρμόνιση στην έμμεση φορολογία των κρατών-μελών της ΕΟΚ διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ειδική επιτροπή φορολογικής εναρμόνισης, με πρόεδρο τον καθηγητή Neumark. Η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον ΦΠΑ σε μεγάλη κλίμακα ήταν η Γαλλία το 1965. Ακολούθησαν οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου του 1987. Ακούμε καθημερινά ότι όποιος δεν πληρώνει το ΦΠΑ, το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής, ζημιώνει το Κράτος.
Όλοι νομίζουμε ότι ο ΦΠΑ πάει στα κρατικά έσοδα, άρα όποιος δεν το αποδίδει, κλέβει το κράτος και κατά συνέπεια τους πολίτες που είναι συνεπείς. Ότι εισπράττει το Κράτος απο το ΦΠΑ πηγαίνει ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ στη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με αυτά τα ευρώ πληρώνει τα λειτουργικά έξοδα της κοινότητας. Τα Κράτη λοιπόν λειτουργούν σαν εισπράκτορες της Ε.Ε. και μόνο. Με αυτά πληρώνονται πλουσιοπάροχα οι υπάλληλοι και οι

προύχοντες.

Σημειωτέων ότι ΚΑΝΕΝΑΣ μισθός ή επίδομα υπαλλήλου ΔΕΝ περικόπηκε αλλά αντίθετα παίρνουν κανονικά τις ετήσιες αυξήσεις, ενω οι διάφοροι … επίτροποι απολαμβάνουν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ζωή και τις υπόλοιπες οικονομικές παροχές που ούτε Πρωθυπουργοί δεν τις έχουν. Δείτε παρακάτω; Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (« οδηγία ΦΠΑ »)….
Το κοινό σύστημα ΦΠΑ εφαρμόζεται στην παραγωγή και στη διανομή αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται προς κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Για να εξασφαλιστεί η ουδετερότητα του φόρου ανεξαρτήτως του αριθμού των πραγματοποιουμένων πράξεων, οι υποκείμενοι στον φόρο μπορούν να εκπέσουν από τον χρεωστικό τους ΦΠΑ το ποσό του φόρου που έχουν καταβάλει σε άλλους υποκειμένους. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον τελικό καταναλωτή ως ποσοστό επί της τελικής τιμής του αγαθού ή της υπηρεσίας.


πιο αναλυτικα εδω