Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Η τράπεζες δεν παράγουν πλούτο...ΜΟΝΟ οι ανθρώποι παράγουν πλούτο!!