Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Oμιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη διαγραφή του χρέους

Σήμερα κάθε παιδί που γεννιέται, χρωστάει 32500 ευρώ . "Η ανάδυση της Δημοκρατίας: Από τις Εξεγέρσεις στο "Συμβάν".
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Global Center for Advanced Studies και τη σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.Ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου είναι οι: Tariq Ali, Μαρία Αριστοδήμου, Bruno Bosteels,Κώστας Δoυζίνας, Jodi Dean, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Στάθης Κουβελάκης, Paul Mason, Μαρία Νικολακάκη, Leo Panitch. Στο συνέδριο θα μιλήσουν επίσης εκπρόσωποι των Podemo, Die Linke, Sinn Fein, Left Blog, Left Ecology and Freedom. Η ανάδυση της δημοκρατίας» πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 16 ώς τις 19 Ιουλίου https://globalcenterforadvancedstudies.org/wp-content/uploads/2015/07/ULTIMATE-FINAL.pdf
Η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους συστήθηκε στις 4 Απριλίου 2015 με απόφαση
της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία όρισε ως
επιστημονικό συντονιστή της Επιτροπής τον καθηγητή κ. Eric Toussaint, ενώ ανέθεσε
τη συνεργασία της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια άλλων χωρών
και τους διεθνείς οργανισμούς στην ευρωβουλευτή κ. Σοφία Σακοράφα.
Τα μέλη της Επιτροπής συνεδρίασαν σε κλειστές αλλά και δημόσιες συνεδριάσεις για
τη συγγραφή της παρούσας Προκαταρκτικής Έκθεσης, υπό την επίβλεψη του επιστημονικού
συντονιστή, και με τη συνεργασία και τη συμβολή των άλλων μελών της Επιτροπής, καθώς
και ειδικών συνεργατών, εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων.
Την ευθύνη των κεφαλαίων της Προκαταρκτικής Έκθεσης
είχαν τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής:
Θάνος Κονταργύρης
Σταύρος Τομπάζος
Λεωνίδας Βατικιώτης
Χριστίνα Λασκαρίδη
Maria Lucia Fattorelli
Ozlem Onaran
Michel Husson
Σπύρος Μαρκέτος
Ηλίας Μπαντέκας
Renaud Vivien
Συνεργάστηκαν οι:
Ηρακλής Ακτύπης, εκ μέρους και
της Αλίκης Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου
Daniel Albaracin
Olivier Bonfond
Diego Borja
Sergi Cutillas
Raphael Alves Gonclaves
Φώτης Γκουτζιομήτρος
Γιώργος Κασιμάτης
Άρης Καζάκος
Cephas Lumina
Σόνια Μητραλιά
Patrick Saurin
Παντελής Σκλιάς
Δέσποινα Σπανού
Νίκος Στρόμπλος
Σοφία Τζιτζίκου
Οι συγγραφείς ευχαριστούν, για τη συνδρομή τους, τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Αλήθειας
Δημοσίου Χρέους, καθώς και τους εμπειρογνώμονες που συνεισέφεραν στις εργασίες
της Επιτροπής, τόσο στις δημόσιες συνεδριάσεις και ακροάσεις της, όσο και στις κλειστές
ή ανεπίσημες συσκέψεις.
Ιδιαίτερα ευχαριστούν, για την πολύτιμη βοήθειά τους, τον Πέτρο Κωνσταντίνο Αρναούτη,
τον Χαράλαμπο Αρώνη, την Κλαυδία Μπαμά, την Αντιγόνη Μακρυγιάννη και τον Σταύρο
Παπαϊωάννου.
Ξεχωριστή μνεία και ευχαριστίες για την επιμέλεια του ελληνικού κειμένου οφείλονται
στους Γιώργο Θαλάσση, Γενικό Γραμματέα της Βουλής, Νίκο Παπασπύρου, Ειδικό Γραμματέα
της Βουλής, Αστέριο Πλιάκο, Προϊστάμενο Β’ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, Ανδρέα Κούνδουρο, Προϊστάμενο του Τμήματος
Ευρωπαϊκών Μελετών της Β’ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών, Νίκο Ανέστη και
Χαράλαμπο Ρωσσίδη, Αντιπροέδρους της Επιτροπής της Βουλής για την υποστήριξη και
προαγωγή των έκτακτου κοινοβουλευτικού έργου της τρέχουσας περιόδου και των αναγκών
διεθνούς συνεργασίας και κοινοβουλευτικής διπλωματίας, Μαρία Στουμπίδη, Ειδική Σύμβουλο
της Προέδρου της Βουλής, Άννα Μαρία Αβούρη και Αλεξάνδρα Τερζόγλου.
Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα, τον Ιούνιο του
2015, μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Έχει να
επιλέξει ανάμεσα στη συνέχεια των αποτυ-
χημένων προγραμμάτων μακροοικονομικής
προσαρμογής, που της επέβαλαν οι δανειστές και το να
προχωρήσει, σπάζοντας τα δεσμά του χρέους, σε μια
αληθινή αλλαγή. Πέντε χρόνια αφότου ξεκίνησαν τα
προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, η χώρα πα-
ραμένει βυθισμένη σε κρίση: οικονομική και κοινωνική,
οικολογική και δημοκρατική. Το μαύρο κουτί του χρέους
μένει σφραγισμένο και μέχρι πρότινος κανένας επίση-
μος φορέας, ελληνικός ή διεθνής, δεν επιδίωξε να φέρει
στο φως την αλήθεια για το πώς και γιατί η χώρα καθυ-
ποτάχθηκε στο καθεστώς των δανειστών. Το χρέος, στο
όνομα του οποίου ισοπεδώθηκαν τα πάντα, παραμένει
ο γνώμονας της νεοφιλελεύθερης προσαρμογής, που
οδήγησε στη βαθύτερη και πιο μακρόχρονη ύφεση σε
ευρωπαϊκό έδαφος και σε καιρό ειρήνης.
Επείγει, λοιπόν, να εξετασθεί μεθοδικά και είναι κοι-
νωνική μας ευθύνη, να εξεταστούν σε βάθος μια σει-
ρά νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων
σε σχέση με το χρέος. Για να ανταποκριθεί σ’ αυτή την
ανάγκη, η Βουλή των Ελλήνων σύστησε τον Απρίλιο
του 2015 την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Η
εντολή που ανατέθηκε στην Επιτροπή Αλήθειας ήταν να
διερευνήσει πώς δημιουργήθηκε και διογκώθηκε το δη-
μόσιο χρέος, με ποιους τρόπους και για ποιους λόγους
συνήφθη και πώς επηρέασαν την οικονομία και τη ζωή
του ελληνικού λαού οι αυστηροί όροι (αιρεσιμότητες,
conditionalities), οι οποίοι τέθηκαν ως προϋποθέσεις για
τη χορήγηση των νέων δανείων. Και, επίσης, να κάνει
γνωστά στο εσωτερικό και το εξωτερικό τα ζητήματα
που συνδέονται με το ελληνικό δημόσιο χρέος, καθώς
και να διερευνήσει ποιες επιλογές υπάρχουν για την
κατάργησή του και ποια επιχειρήματα μπορούν να δι-
ατυπωθούν σχετικά.
Η Επιτροπή Αλήθειας παρουσιάζει στην Προκαταρ-
κτική Έκθεση τα προσωρινά της πορίσματα, τα οποία
δείχνουν ότι ολόκληρο το πρόγραμμα προσαρμογής,
στο οποίο καθυποτάχθηκε η Ελλάδα, ήταν και παραμέ-
νει ένα πρόγραμμα με σαφείς πολιτικές στοχεύσεις. Ο
τεχνικός χαρακτήρας των μακροοικονομικών μεταβλη-
τών και των προβλέψεων για την εξέλιξη του χρέους
επέτρεψε, μολονότι αυτοί οι αριθμοί επηρεάζουν άμε-
σα τη ζωή και την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων,
οι συζητήσεις για το χρέος να μείνουν μέχρις στιγμής
σε τεχνικό επίπεδο και ειδικότερα να εστιαστούν στο
ερώτημα αν οι πολιτικές που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα
διευκολύνουν την αποπληρωμή του χρέους. Αυτήν ακρι-
βώς την επιχειρηματολογία αμφισβητούν τα ευρήματα
της Έκθεσης.
Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζουμε στην Προκα-
ταρκτική Έκθεση καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο
δεν είναι σε θέση να πληρώσει το χρέος, αλλά και δεν
πρέπει να το πληρώσει. Πρωτίστως, διότι το χρέος που
προκάλεσαν οι ρυθμίσεις που επέβαλε η Τρόικα παραβι-
άζει ευθέως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των
Ελλήνων πολιτών. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα δεν πρέπει
να πληρώσει αυτό το χρέος διότι είναι παράνομο, αθέ-
μιτο και επονείδιστο.
Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, ότι η μη βιωσιμότητα
του ελληνικού δημόσιου χρέους ήταν εξαρχής προδή-
λως γνωστή στους διεθνείς δανειστές, τις ελληνικές αρ-
χές και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά,
οι ελληνικές αρχές, μαζί με κάποιες κυβερνήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνωμότησαν το 2010 ενάντια
στην αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, προκειμένου
να προστατεύσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα
συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης απέκρυψαν την
αλήθεια από τους πολίτες, παριστάνοντας ότι δήθεν
η διάσωση αφορούσε την Ελλάδα και όχι τις τράπεζες
και συνάμα εξυφαίνοντας μια αφήγηση που στόχευε να
εμφανίσει τον ελληνικό πληθυσμό ως δήθεν άξιο των
αδικοπραξιών των δανειστών.
Το ποσό που διατέθηκε μέσω των προγραμμάτων
«διάσωσης» (μνημονίων) του 2010 και του 2012 ελέγ-
χονταν από το εξωτερικό μέσα από περίπλοκες διευθε-
τήσεις, οι οποίες απέκλειαν κάθε δημοσιονομική αυτο-
νομία. Οι δανειστές υπαγόρευσαν αυστηρά τον τρόπο
διάθεσης των δανειακών κεφαλαίων «διάσωσης», εκ
των οποίων μόνο ένα ελάχιστο τμήμα, λιγότερο από
το 10%, κατευθύνθηκε στην κάλυψη των τρεχουσών
δημόσιων δαπανών.
Η Προκαταρκτική Έκθεση παρουσιάζει μια πρώτη χαρτογράφηση των κεντρικών προβλημάτων και ζητη-
μάτων του δημόσιου χρέους. Επισημαίνει τις κομβικής
σημασίας παρανομίες οι οποίες συνδέθηκαν με τη σύ-
ναψη των δανείων και ανιχνεύει τη νομική θεμελίωση
επάνω στην οποία μπορεί να βασισθεί η μονομερής ανα-
στολή της αποπληρωμής του.
Τα ευρήματά της εκτίθενται σε εννέα κεφάλαια, ως
ακολούθως:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/Προκαταρκτικό%20Πόρισμα%20Επιτροπής%20Αλήθειας%20Δημοσίου%20Χρέους.pdf